Notícies de Salt

Esteu visitant el nou lloc web de la Candidatura d'Unitat Popular de Salt. Aquest web vol ser una eina de difusó de la nostra actualitat i un instrument de comunicació amb la població de Salt.


El portal ha estat desenvolupat amb Joomla...
Esteu visitant el nou lloc web de la Candidatura d'Unitat Popular de Salt. Aquest web vol ser una eina de difusó de la nostra actualitat i un instrument de comunicació amb la població de Salt.


El portal ha estat desenvolupat amb Joomla...
La Candidatura d'Unitat Popular de Salt (CUP Salt) està oberta a la participació de totes les persones i col·lectius que, des de l'àmbit local, treballem per construir un poble lliure i socialment just....
La Candidatura d'Unitat Popular de Salt (CUP Salt) està oberta a la participació de totes les persones i col·lectius que, des de l'àmbit local, treballem per construir un poble lliure i socialment just....
Juli Cuéllar,
membre del Secretariat Nacional de la CUP.

Article on s'analitzen les insuficiències socials dels nous textos estatutaris.

Signaríeu
la revisió dâ??un contracte de treball a ulls clucs només refiant-vos de
le...
Juli Cuéllar,
membre del Secretariat Nacional de la CUP.

Article on s'analitzen les insuficiències socials dels nous textos estatutaris.

Signaríeu
la revisió dâ??un contracte de treball a ulls clucs només refiant-vos de
le...
La CUP de Salt s'afegeix a les Candidatures d'Unitat Popular amb web propi.


Posem a disposició dels veins i veïnes de Salt una nova eina de
difusió que pretenem que serveixi facilitar-vos la comunicació amb la
CUP....
La CUP de Salt s'afegeix a les Candidatures d'Unitat Popular amb web propi.


Posem a disposició dels veins i veïnes de Salt una nova eina de
difusió que pretenem que serveixi facilitar-vos la comunicació amb la
CUP....

Pàgines